Важно е общинската администрация и Общинският съвет да работят в синхрон
Иван Тинков- председател на Общински съвет Брезник

Важно е общинската администрация и Общинският съвет да работят в синхрон

Иван Тинков- председател на Общински съвет- Брезник, пред  Днес и утре

-Г-н Тинков, кои, според Вас, са най-важните задачи, които стоят пред Общината тази година?

– Според мен е много важно общинската администрация и Общинския съвет да работят в синхрон, за да върви работата както трябва. В тази връзка, за сега успяваме. Мисля, че една от най-важните задачи, които стоят пред общинската администрация в Брезник е да продължи вторият етап от подмяната на водопроводната мрежа в града. Благодарение на общите усилия на Общината и Общинския съвет и на търпението, и разбирането, което проявиха жителите на Брезник, беше подменена една част от водопроводната мрежа в града. В резултат на това имаме вече значителен спад на разхода на вода- от 4000 на 1500-1800 кубика за денонощие. Реализираме ли и вторият етап от подмяната на водопроводната мрежа, със сигурност ще постигнем още по-голяма икономия на питейна вода. Не е за подценяване и фактът, че драстично намаляха авариите по водопроводната мрежа, които ежедневно тормозеха брезничани преди това. Искам да използвам предоставената ми възможност да призова жителите на Брезник за повече търпение. Знам, че е неприятно да се придвижват с автомобилите си по изкопаните участъци, където се извършва подмяна на водопроводната мрежа. И аз минавам през тях. Но, за да решим кардинално проблема с авариите и огромния разход на вода, който имахме, ще трябва да проявим търпение докато вървят ремонтните дейности. При първия етап от подмяната на водопровода имахме много оплаквания. Затова апелирам за търпение, защото целта е не само да намалим драстично разхода на вода, но и авариите по водопроводната мрежа и да гарантираме на брезничани качествено водоснабдяване.

Очаквам тази година да успеем да саниране гимназията. Това е наболял проблем, който е крайно време да бъде решен. Доколкото знам имаме вече и осигурено финансиране, в резултат на активната работа на общинската управа, така че този важен проблем за Брезник ще бъде решен.

-Ще стигнат ли отпуснатите от държавата пари, за да се приключи напълно подмяната на водопроводната мрежа в града?

-Доколкото съм информиран, отпуснатите ни средства ще стигнат, за да приключим напълно с подмяната на водопроводната мрежа на втория етап.

– Има ли още нерешени проблеми с водоснабдяването на територията на община Брезник?

-Основният ни проблем миналата година беше недостигът на вода от язовир „Красава”. За наша радост, природата беше благосклонна към нас и в момента язовирът е почти пълен. При намалените загуби на вода от реализирания първи етап на подмяната на водопровода в Брезник, надявам се тази година жителите на града и населените места, които се водоснабдяват от язовира, да нямат проблем с недостиг на вода през летния период. Скоро направихме ремонт на долносекирския водопровод, който подава вода за няколко села в общината. Винаги може да се появи проблем, най-вече заради остарялата водопроводна мрежа в селата. Но Общината полага максимални усилия поетапно да подменя водопроводите, особено там, където има най-чести аварии.

-Община Брезник получи правото да стопанисва сградата на бившия Селскостопански техникум. Появиха се много коментари, свързани с използването на сградата за различни дейности.

-Тази сграда се използва по предназначение за сега само от Младежкия център, който беше обособен в края на по- миналата година и, според мен, се развива много добре. По мое мнение, това е сграда, която е, така да се каже, поливалентна, притежава много добър капацитет. Трябва да й се направи един добър ремонт. Доколкото съм запознат, но кметът на Общината е наясно повече по този въпрос, покривът е в тежко състояние. Тази сграда може да се използва за обществено полезни дейности, без значение какви, защото тя предоставя добри възможности. Би могло да се използва, за да се работи по различни проекти, какъвто е Младежкият център, където са осигурени работни места за трима младежи.

-На последната сесия на Общинския съвет беше гласувано и прието допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги. Очаквате ли тази година да се повиши събираемостта на местните данъци и такси?

-Допълнението в тази наредба касае  събирането и извозването на строителните отпадъци в общината. Та е във връзка с проектирането и предстоящото изграждане на депо за строителни отпадъци, което, дано успеем, ако не до края на тази, то поне през пролетта на следващата година да го изградим. Това налага да бъде приета актуализирана Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги. Така жителите на общината ще знаят какви ще са таксите за депониране на тези отпадъци. Това ще позволи реално да се отчитат събраните и извозени битови отпадъци, за да не плащат хората нереално високи такси за битови отпадъци, които не са изхвърлили. Що се отнася до събираемостта, пандемията беше основната причина миналата година за намаляването на събираемостта, в сравнение с предходната. Дано тази година успеем да се преборим с пандемията, за да може хората да се върнат на работа и фирмите да заработят отново. Това, естествено, ще се отрази благоприятно на доходите на хората, а, надявам се и на постъпленията в общинската хазна. Всички знаем, че Общината не е предприятие, а в същото време са й вменени много функции и услуги. За тази цел са нужни средства и важно перо в постъпленията в общинския бюджет са от местни данъци и такси.