„Топлофикация Перник” изпълнява поетите обещания с отговорност към перничани

„Топлофикация Перник” изпълнява поетите обещания с отговорност към перничани

Във връзка с появили се сигнали за запрашаемост в района на шламохранилище „7-ми септември”, в резултат на повишените температури и появилия се южен вятър, потърсихме информация от „Топлофикация Перник” за предприеманите мерки. От ръководството на дружеството информираха, че се изгражда инсталация за оросяване на изсушените участъци на шламохранилището. След края на дъждовния сезон „Топлофикация Перник” пристъпва към изграждане на инсталация за омокряне на сухите участъци на шламохранилище „7 септември”. Действието е планирано за първата седмица на месец май, ако метеорологичните обстоятелства позволяват. Съоръжението ще използва съществуващи води и е временна мярка до приключване на документалните процедури и започване на активните дейностите по рекултивацията. Целта на тази стъпка е предотвратяване на евентуално запрашаване при ветровито време.

Шламохранилищата  и по- чисто производство е важна цел за „Топлофикация Перник”

От ръководството на „Топлофикация Перник” ни информираха, че за рекултивацията на шламохранилище „7 септември“ е изготвен проект, който ще се осъществи в 9 етапа. Той  започва с рекултивация на площите в най- северната част и завършва с рекултивация на дигите. От началото на март проектът се съгласува с отговорните институции. От РИОСВ София е изискано преминаване на процедура за преценка или оценка на въздействието върху околната среда преди издаване на разрешителното за строеж.

Забавянето на затварянето на старото шламохранилище и пристъпването към изграждане на ново се е забавило с години заради обжалване в съда от неправителствена организация.

„Под натиска на времето, защото процедурата много се забави с обжалването в съда, работим по няколко проекта –движим процедурата по рекултивация на старото шламохранилище, започнахме реализирането на проекта за новото и сме си поставили амбициозни цели за намаляване на въглеродните емисии, чрез микс от суровини. Знаете, че сме на финала на монтирането и изграждането на спомагателните съоръжения на газовите когенерации. Това е проект с високи разходи и е стартиран през миналата година. След монтирането на когенераторите същите ще осигурят около 20% по – чиста енергия за перничани.

Призовавам жителите на Перник и институциите да не се поддават на внушения. Ние сме тук 24 часа. Не сме отказали отговори на зададени въпроси. Изпълняваме поетите обещания, въпреки сложната за нас ситуация. Правим го с отговорност за града, защото „Топлофикация Перник” е важна за всеки един от нас. Перник не е проектиран да издържи на отопление на ток затова и нашата задача е толкова важна. Имаме дежурни телефони, гражданите и институциите могат да ни пишат и на имейла. Предоставили сме на нашите съграждани много начини да получат достоверна информация от нас, а не да ползват предположения, които не отговарят на действителността“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров.