РЗИ- Перник установи 1 отклонение от качеството на водата в региона

РЗИ- Перник установи 1 отклонение от качеството на водата в региона

 Отклонение от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода от 12.04.2021 – 25.04.2021г.  на територията на област Перник. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.

През този период са изследвани проби от 18 населени места в областта.

Изследвани са 5 проби питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) . От тях не отговаря  на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели 1 проба. От РЗИ увериха, че връченото предписание на кмета на град Радомир е изпълнено.

От здравната инспекция информират, че снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън, продължава да се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.