Над 30 пъти повече е днес притокът на вода в язовир “Студена” от разхода

Над 30 пъти повече е днес притокът на вода в язовир “Студена” от разхода

Обемът на язовир „Студена” днес е 21 183 000 куб.м, информираха от „В и К” Перник. От там поясниха, че днес притокът на вода във водоема е 10 914 л/секунда, а разходът – 334 л/секунда. Това означава, че притокът е над 30 пъти повече от разхода на вода. По тази причина „В и К” контролирано изпуска ,чрез табелните затвори, по  9,522 кубични метра вода в секунда. Поради липсата на валежи, това изпускано водно количество се поема без проблем и не е довело до повишаване на нивото на река Струма в ниските участъци, увериха от водоснабдителното дружество.