Община Трън разпредели земи от общинския поземлен фонд на местни животновъди

Община Трън разпредели земи от общинския поземлен фонд на местни животновъди

Комисия, назначена от кмета на община Трън направи разпределение на земите от общинския поземлен фонд на животновъди, които са подали заявление за ползване на пасища и мери по реда на чл.37и от Закона за стопанисването и ползването на земеделски земи/ЗСПЗЗ/. Това информираха от общинската управа на Трън. От там поясниха, че 1062.111 дка земи от общинския поземлен фонд са разпределени между 30 кандидати, подали заявление за ползване и една фирма, отглеждаща животни. Комисията е разпределила ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд (ОПФ) между правоимащите /по смисъла на ЗСПЗЗ/. Според кмета на пограничната община Цветислава Цветкова, всички правоимащи са удовлетворени, съгласно закона.

„Винаги сме полагали усилия да удовлетворим всички стопани в общината, които отглеждат животни, без значение дали са за собствени нужди или са субсидирани от Държавния поземлен фонд”, подчерта Цветкова.

 Разпределението на земите на всеки правоимащ е оповестено на сайта на Община Трън.