Замяната на въглищата с природен газ ще доведе до изпълнение на изискванията на ЕС

Замяната на въглищата с природен газ ще доведе до изпълнение на изискванията на ЕС

Ясен Кацаров- директор на „Топлофикация Перник”,  пред Днес и утре

– Г-н Кацаров, как „Топлофикация Перник” ще изпълни изискванията на Европа за намаляване на газовите емисии в атмосферата, за да не бъде санкционирана?

-Чрез инвестиране в проекти, които ще доведат до поетапно спиране на използването на въглищата в производството на енергия.

– Разкажете ни за един от проектите.

– В момента „Топлофикация Перник” работи по проект за работа на природен газ. Ако всичко се реализира, съгласно предварително утвърдения план, дружеството ще произвежда електрическа енергия през лятото изцяло от природен газ и то в близко бъдеще. За целта инвестирахме в закупуването на 3 газови когенератори, които гарантират постигане на висока ефективност и екологично производство на енергия. Очаква се проектът да бъде реализиран тази година.

– Разкажете  ни повече за когенераторите .

– Трите газови когенератора ще бъдат разположени на площадката на ТЕЦ”Република”. Сумата на номиналната им топлинна мощност е до 19,5 мВтч, а електрическата е до 21,7 мВтч. Възнамеряваме първоначално да експлоатираме съоръженията до 8 000 часа годишно, което ще доведе до рязко намаляване на използването на въглища като едновременно с това ще допринесе за чувствителното подобряване на показателите на „Топлофикация Перник” при изпусканите емисии в атмосферния въздух. Замяната на въглищата с природен газ ще доведе до изпълнение на изискванията, които постави Европейският съюз на централите, които използват като основно гориво въглища.

– Това ли е пътят на „Топлофикация Перник”? Изцяло на природен газ ли ще преминете?

– Амбицията ни е в следващите години да създадем напълно екологично производство на електрическа и топлинна енергия в Перник. За момента сме се насочили към реализиране на инвестиции, включващи поетапна замяна на все по-голяма част от въглищата с екологични алтернативи в частност с природен газ и биомаса.