Тъжна статистика – в Пернишко браковете намаляват, разводите се увеличават

Тъжна статистика – в Пернишко браковете намаляват, разводите се увеличават

През 2020 година в област Перник са регистрирани 284 юридически брака – с 69 по-малко от предходната година, а коефициентът на брачност е 2,4 ‰. 82,4% от всички регистрирани бракове (234) са сред населението в градовете, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Най-много бракове са сключени от двойки във възрастовия интервал от 25 до 29 години (23,2 % от мъжете и 32,7 % от жените) и във възрастовия интервал от 30 до 34 години (26,4 % от мъжете и 18 % от жените).

Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете е 33,5 години и 29,4 години за жените.

Броят на разводите през 2020 година (173) е повече със 17 в сравнение с предходната година. От всички прекратени бракове 75,7 % се отнасят за населението в градовете.

Най-много бракове са разтрогнати между двойки във възрастовия интервал от 40 до 49 години (33,5 % от мъжете и 34,1 % от жените). Средната възраст при развод за мъжете е 46,8 години и 43,2 години за жените.