Находки от тракийски некрополи подредени в експозиция в музея

Находки от тракийски некрополи подредени в експозиция в музея

В Регионалния исторически музей бе открита изложбата „Некрополите на богатите и на бедните траки (XI-IV в. пр.Хр.)“.Изложбата съчетава археологическите находки от два интересни и важни за възстановяването на културата през I-во хилядолетие пр.Хр. некропола – този над село Врабча и големия регионален некропол между селата Дрен-Делян. Ръководител на разкопките на двата обекта е археологът Филип Михайлов. Заедно с откриването на изложбата, бе представен и филмът „Върхът на върховете или…Място на герои“ посветен на некропола край с. Врабча, с режисьор Симеон Григоров.