Общински съветници от ГЕРБ в Перник се обявиха против предложението по график пенсионерски клубове да се ползват и от друга организация

Общински съветници от ГЕРБ в Перник се обявиха против предложението по график пенсионерски клубове да се ползват и от друга организация

Общината се опитва да вкара през задната врата друга организация, която да ползва клубовете, ремонтирани със средства от членския внос на Съюза на пенсионерите. Така общинският съветник Денислав Захариев коментира предложението по график тези клубове да се ползват и от друга организация в хода на обсъждането на Правилника за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите. Той предложи да им се предоставят други общински помещения, каквито не липсват. Захариев подкрепи думите си с пример за клубните помещения на политическите партии. „По вашата логика и те трябва да се ползват по график от различни политически сили, независимо че се поддържат от една“. Общинският съветник Александър Александров  подчерта, че самите пенсионери избират в коя организация да членуват. Общинският съвет няма моралното право да се намесва в техния избор. „Нека членовете на другите организации да получат свои клубни помещения, в които спокойно да развиват своите занимания по интереси и социална дейност.“

Законът за общинската собственост много ясно регламентира кой и при какви обстоятелства може да ползва общинска материална база. Съветниците от ГЕРБ се обявиха против натоварването на пенсионерските клубове с допълнителна тежест. Тези помещения, съгласно ЗОС, са предоставени на конкретно юридическо лице. Тяхната позиция е, че за да се ползват от всички пенсионери, клубовете трябва да станат общински собственост, Общината да развие социална политика и да покани хората от третата възраст, като се погрижи за поддръжката и оборудването на клубната база.

Позицията им беше подкрепена и от председателя на пенсионерската организация Стаменка Велинова, която декларира, че и до момента, при отсъствието на изричен правилник, всеки пенсионер, посетил клубовете, е бил добре дошъл.

Днес лобизмът победи, а не законът, коментира Денислав Захариев, когато при гласуването предложението беше прието.