Топлофикациите запазват цените на парното и за месец април!
hand adjusting the temperature of heating radiator

Топлофикациите запазват цените на парното и за месец април!

  Добрата новина за запазване на цените на парното  и през април дойде от Комисията по енергийно и водно регулиране .

 „Промяната в цената на газа е минимална и тя няма да се отрази в сметките на хората“, потвърди и инж.Кремен Георгиев от Асоциацията на топлофикационните дружества у нас.

 През изтичащия отоплителен сезон най – ниска цена за отопление плащат бургазлии. Най ниска цена за топла вода пък през летния сезон вече втора година вероятно ще получават абонатите на парното във Велико Търново – 6 лв. за кубичен метър. Запазването на цените беше прието като добра новина от газовите топлофикации: „Парното е най -добрия начин за градско отопление, комфорт и социално поносима цена. В пандемичната ситуация, в която много хора останаха без работа, тази възможност – да се запазят добрите цени, е много добра за нас“ коментираха от ръководството на „Топрофикация Перник” .

По-рано през седмицата КЕВР проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” заявление за утвърждаване на цена за месец април 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Решението на държавния регулатор  е прието в съответствие с условията на договора между „Булгаргаз” и „Газпром експорт” и условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

 След подробен анализ на представените от „Булгаргаз” актуални данни  и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с  приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 април 2021 г. в  размер на 33,19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В заявлението на газовото дружество е поискана   цена на природния газ в  размер на 33,38 лв./MWh, но след проучване на предоставените от  обществения доставчик отчетни данни за всеки ценови период през 2020 г.  Комисията установи положителна разлика в годишен аспект за 2020 г. между

прогнозните и отчетните разходи за доставка на количества природен газ  на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за  производство и пренос на топлинна енергия. Поради това Комисията счита  за икономически обосновано разходите за закупуване на природен газ за  вътрешния пазар да бъдат намалени с положителната разлика за 2020 г.,  което води до промяна на компонентата цена на вход на газопреносни  мрежи, оборотния капитал за месец април 2021 г. и  регулаторната база на  активите на дружеството.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на  топлинната енергия и на електрическата енергия и те остават непроменени.