Продължават да намаляват болните от COVID – 19 в пернишкия регион, констатира РЗИ

Продължават да намаляват болните от COVID – 19 в пернишкия регион, констатира РЗИ

Продължават да намаляват заболелите от заразни заболявания в областта през изминалата седмица. Добрата новина дойде от Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните през седмицата болни са 267, при  427 за предходната, което е със 160 по-малко.

По-малко са и заразените с коронавирус през миналата седмица- 263, при 424 за предходната, което е със 161 по-малко. Заболелите са регистрирани във всички общини на област Перник.

Лек спад има и при заболелите от остри респираторни заболявания. Регистрираните болни през седмицата са 39. Заболеваемостта през този период е 53,98%oo, при средна за страната 40,60%oo към 19.04.2021 г.

За съжаление са се увеличили заболелите от варицела в областта. През седмицата са регистрирани 4 болни, при 2 за предходната. Заболелите са от Перник и село Дивотино. Радващото е, че засегнати колективи: няма. Болните се лекуват амбулаторно от личните си лекари. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През миналата седмица са направени 6 антигенни теста за COVID – 19 и 16 бързи теста за антитела.

 През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 168 проверки. От тях 44 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене. 11 от проверките са по спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. 46 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерството на здравеопазването.  10 от проверките са по жалби и сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения контрол от здравните инспектори,  през миналата седмица са издадени 763 предписания.

И през изминалата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейни води. Взети са  361 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.