Търсят директори на четири училища в областта

Търсят директори на четири училища в областта

Районното управление на образованието в Перник обяви конкурс за заемане на длъжността „ директор” на четири училища на територията на региона. Това са ОУ „Св. Иван Рилски”- Перник, СУРИЧЕ „ Д-р Петър Берон”- Перник , ОУ „Св. Климент Охридски“- село Кладница, Пернишко и ОУ „Христо Ботев“- село Гълъбник, Радомирско.

Конкурсът се провежда на три етапа- допускане по документи, писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността и интервю.

Документите се подават до 17.05.2021 г. вкл. в Регионално управление на образованието – Перник, адрес: гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 11, етаж ІІ, стая № 9. Лице за контакт: Гергана Иванова – главен специалист – човешки ресурси, тел: 076/59-50-84 и 0895/599419.