Бюрото по труда в Перник търси медицински сестри, монтажници, охранители…

Бюрото по труда в Перник търси медицински сестри, монтажници, охранители…

След като две седмици подред  предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляваха, то през изминалата те се увеличиха с 8  и станаха 127.  Предлаганите свободни работни места за безработни висшисти намаляха само с 1 и станаха 21.

Продължават да са актуални офертите за работа на 10 медицински сестри в Перник, със стартова заплата 1000 лева плюс още 1000 да  работа на първа линия с COVID 19 и 15 монтажници на електронни елементи в София.Миналата седмица се появи предложение за работа на 15 охранители за София.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: готвачи в заведение за бързо хранене, бармани, салонни управители,  топилчици,  инженери автоматизация, инженери-механици, електроинженери,  международен шофьор,   касиер-продавачи, лекари, фелдшери,  шофьори на лекотоварен автомобил,  зареждач на материали и полуфабрикати за човек с ТЕЛК,  сладкар с 10 години стаж,  автомонтьор, геодезист, пласьори на стоки, продавачи разносна търговия,   строителни електротехници, спедитор, мебелисти, електромонтьори, работници строителна изолация, монтьор електронно и телекомуникационно оборудване, общ работник с ТЕЛК, продавач-консултанти,  машинен оператор на металорежещи машини, монтажник на електрически елементи, машинни оператори, общи работници,  кофражисти, помощник-готвачи, бармани, сервитьори, чистач-хигиенисти, работник в кухня, склададжии.

 Анализирайки трудовия пазар в Перник, се налага изводът, че той е изключително динамичен, макар че вече е пролет и сезонните дейности постепенно се съживяват. Доказателство за това е фактът, предлаганите свободни работни места една седмица се увеличават, а на следващата намаляват. Прави впечатление, че започват да се търсят кадри за строителството, което означава, че този сектор започна да работи.  Сред най- търсените кадри в момента са: медицински сестри,  монтажници на електронни елементи, охранители,  строителни електротехници, оператори на машини и съоръжения,  бармани, готвачи, инженери, кофражисти и други

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях за обслужващите дейности.

И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 106 свободни места и 21 за безработни висшисти.