Над 30 перничани предадоха опасни отпадъци в специалните пунктове

Над 30 перничани предадоха опасни отпадъци в специалните пунктове

Над 30 перничани вече предадоха опасни отпадъци в мобилния пункт, който в събота до 13 часа беше разположен на улица „Физкултурна“, на паркинга до музея.  От 13.30 часа до 16.30 часа работеше пунктът в квартал „Изток“, пред сградата на кметството, на улица „Благой Гебрев“.

Домакинските отпадъци, които перничани имаха възможност да изхвърлят, бяха фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност, мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и живак съдържащи уреди и други.

Така с предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт беше ограничено попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда.