„Топлофикация Перник“: Профилактиката на съоръженията е надеждния метод за доброто им функциониране

„Топлофикация Перник“: Профилактиката на съоръженията е надеждния метод за доброто им функциониране

„След края на отоплителния сезон започваме редовните ремонтни дейности на основните и спомагателни мощности в ТЕЦ”Република”, топлопреносна мрежа и абонатни станции в Перник.  Това са съоръжения на доста години и се налага да се правят периодични обновления, за да са в изправност. Състоянието на едно съоръжение зависи от времето на експлоатация. Колкото по-дълго време дадена мощност работи на пълен капацитет, толкова повече тя подлежи на физическо амортизиране- загубена производителност и точност. Номиналните параметри се възстановяват чрез ремонти на конкретни участъци от топлопреносната мрежа „. Това заяви директорът на „Топлофикация Перник“ Ясен Кацаров. Той обясни, че вече се работи по планирането и предварителната организация на лятната профилактика. „Ще изготвим работна карта и графици на участъците, които имат нужда от ремонт. Ще информираме клиентите си няколко седмици по-рано за дните и местата, където ще извършваме ремонтни дейности“, увери Кацаров и допълни:”Профилактиката на съоръженията е важен и надежден метод за доброто им функциониране. На практика, дейностите по поддръжката включват планови възстановителни ремонти, профилактики, проверки, настройки, инспекции, а също така и дейностите по събиране и обработка на информация за състоянието на поддържаните съоръжения“, каза Кацаров. Според него, превантивната поддръжка се извършва с цел да се предотвратят възможни повреди, които през отоплителния сезон могат да са причина за аварии.

Директорът на „Топлофикация Перник“ обясни, че ръководството на дружеството използва летните месеци, защото тогава парното не работи. Той посочи, че това предполага по-добри възможности за осъществяване на ремонтно-възстановителните работи. „Тогава правим обстоен преглед на съоръженията, машините и оборудването за оценяване на работоспособността или оставащия им ресурс. Наред с това  осъществяваме и редица други дейности, които по време на отоплителния сезон са невъзможни“, обясни Кацаров. Той допълни, че разходите за ремонт и поддръжка на оборудването са много скъпи. По думите му, дружеството не може да си позволи да подмени изцяло топлопреносната мрежа, за това се опитва  непрекъснато да организира по най-добрия начин ремонта на най-проблемните участъци. „ По този начин успяваме да я поддържаме в добро техническо състояние. Целта на профилактиката винаги е една и съща, а именно- осигуряване на надеждно, безопасно и ефективно функциониране на съоръженията, за да минимизираме възможността от аварии през зимата“, подчерта директорът на „Топлофикация Перник”. Планираните ремонтни дейности ще се извършват при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, увери той.