Сдружение „Дишай Перник” и „Топлофикация Перник” дискутираха проблеми, свързани с инвестиционното предложение за използване на биомаса като гориво

Сдружение „Дишай Перник” и „Топлофикация Перник” дискутираха проблеми, свързани с инвестиционното предложение за използване на биомаса като гориво

По инициатива  на „Топлофикация Перник” и сдружение „Дишай Перник” и със съдействието на Община Перник, се проведе среща, на която бяха обсъдени въпроси, които вълнуват сдружението, свързани с инвестиционното предложение „Добавяне при работата на горивната инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“.

На срещата присъстваха кметът на Перник Станислав Владимиров и заместниците му- инж. Мирослав Стоицев и Стефан Кръстев, изпълнителният директор на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров, Ивайло Предьов- специалист по атмосферния въздух, който е участвал и в разработването на програмата за подобряване на атмосферния въздух в Перник през 2018 г.,  Ивайло Велинов, Димитър Димитров и  Ивайло Халачев -от сдружение „Дишай Перник”.

Станислав Владимиров изрази задоволството си от организирането на тази среща, на която ще могат да се поставят ясно въпросите, които безпокоят перничани, за да  им се даде конкретен отговор.  Той подчерта, че се надява срещата да премине в дух на диалог и коректност, за да има положителен ефект от нея и да не се налага да се комуникира през социалните мрежи.

Ясен Кацаров също подчерта, че за ръководството на „Топлофикация Перник” тази среща е важна, макар и малко позакъсняла. Нейната цел е да се даде отговор на въпросите, които вълнуват представителите на сдружението и се разсеят всички притеснения, свързани с употребата на биомаса. Той благодари за посредничеството на Община Перник за организирането й.

След това думата имаха представителите на сдружение „Дишай Перник”. Те поискаха разяснения за това какви количества биомаса ще се използват, от къде ще се доставят, има ли гаранции за осигуряването им, както и как ще се гарантира филтрирането на газовете от изгарянето на тази биомаса. Екозащитниците се аргументираха със случаи на замърсяване на въздуха в града, регистрирани през 2018 и началото на 2019 г.  Представителите на „Дишай Перник” изразиха недоверието си в ефективния контрол от страна на РИОСВ и Агенцията по околна среда.

Тези опасения прозвучаха, меко казано неубедително, като се има предвид, че във фейсбук страницата си сдружението, в услужливо изработена бланка за становище, в която недоволните от инвестиционното предложение трябва само да си напишат името и се подпишат, посочват аргументи срещу това предложение и няколко нарушения на „Топлофикация Перник”, за които дружеството е санкционирано от РИОСВ .

/Бел. Ред. Повече подробности по поставените въпроси от страна на представителите на сдружението и отговорите на „Топлофикация Перник” ще предоставим на нашите читатели допълнително/.