Националният оперативен щаб прекратява дейността си!

Националният оперативен щаб прекратява дейността си!

Националният оперативен щаб е разформирован, считано от 15.04.2021 г. Щабът беше създаден със заповед на министър-председателя Бойко Борисов в началото на пандемията през февруари 2020 година.

Националният оперативен щаб имаше за цел да организира и координира  действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19.