Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци откриват в Перник

Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци откриват в Перник

Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци ще работи на територията на Перник в петък, 16 април. В часовия интервал от 10 до 13 часа той ще бъде разположен в центъра на града на улица „Физкултурна“, на паркинга до музея, а от 13.30 до 16.30 часа – в квартал Изток, на улица „Благой Гебрев“ – пред сградата на кметството.  

Домакинските отпадъци, които перничани ще могат да изхвърлят, са фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност, мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и уреди, съдържащи живак и др.

Със сключването на договора с предмет на действие „Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци в две кампании“ Община Перник стана част от функциониращата от 2014 гоина Национална система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата 

С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда, припомнят от общината.