Делото за увеличения размер на такса смет продължава

Делото за увеличения размер на такса смет продължава

„Проведено бе проведено поредното заседание по делото срещу икономически необоснованото повишение на такса битови отпадъци за селата и град Батановци в община Перник. Представихме подписки от жителите на град Батановци и селата Ярджиловци, Черна Гора, Дивотино, Люлин и Мещица. До тук събраните подписи срещу решението на Общински съвет – Перник станаха над 4 200. Делото беше отложено за 28 април, поради искане на общинския съвет за назначаване на експертиза. Това искане само показва, че общинския съвет не е бил наясно какви са разходите за сметосъбиране в селата при приемането на оспорвания административен акт, което доказва тезата ни, че повишаването е икономически необосновано. Освен това от представената справка от община Перник се установява, че само от с. Кладница, начисленията за ТБО ще надхвърлят 600 000 лева!!! Няма как да бъда убедена, че стойността на услугата, която в село Кладница е с ужасно качество е на тази сума. Борбата продължава!“ съобщи в социалните мрежи адвокат Боряна Методиева, която защитава интересите на недоволните от увеличения размер на налога.