„Топлофикация Перник”: За нас справедливото компенсиране на клиентите ни е от особено значение

„Топлофикация Перник”: За нас справедливото компенсиране на клиентите ни е от особено значение

 „Топлофикация Перник” ще компенсира всички абонати, които са били с намалено топлоподаване за период по-голям от 48 часа! Ние винаги сме спазвали правилата и за нас справедливите отношения с нашите абонати са от особено значение!“ . Това заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник”  Ясен Кацаров.

 Изявлението на Ясен Кацаров е в отговор на направеното предписание от КЕВР. С него държавният регулатор постановява,  че абонатите на  „Топлофикация Перник” трябва да получат финансова неустойка във връзка с намалено топлоподаване.

 „Компенсацията ще се извърши при осъществен от КЕВР стриктен контрол, което е гаранция, че клиентите няма да бъдат финансово ощетени. Напротив, засегнатите абонати ще платят по-малко за месец, в който са ползвали топлинна енергия“, поясни  Ясен Кацаров.

Директорът не отрече, че в месеците декември и януари „Топлофикация Перник” не е успяла да достави с необходимото качество топлинна енергия в част от абонатните станции. Ясен Кацаров потвърди, че намаленото топлоподаване е продължило повече от 48 часа, поради което се ангажира, че „Топлофикация Перник” ще компенсира клиентите, които не са получили 100% качествена услуга.

 „Нашите колеги ще калкулират компенсацията като се съобразят с указанията на държавния регулатор. На база на потреблението на топлинна енергия,  при сходни метеорологични условия, пресмятаме количеството недоставена енергия. Недоставеното количество енергия се трансформира в пари. Получената сума ще се приспадне от фактурите на абонатите за месец март и месец април“ обясни Ясен Кацаров.Той не пропусна да поднесе извинения  за причиненото неудобство на абонатите на дружеството: „Поднасям най-искрените си извинения за неудобствата, които абонатите са претърпели. Държа да уточня, че поради променливите климатични условия и редуването на периоди на студени с много по-топли дни, аварийността на топлопреносната мрежа, за съжаление, се повишава. Само висококвалифицираният труд и професионализмът на служителите на „Топлофикация Перник” са ограничили в максимална степен периодите с намалено топлоподаване“, подчерта Кацаров.