Продължава запълването на старите минни галерии

Продължава запълването на старите минни галерии

Продължава запълването на минните галерии под пернишкия квартал „Драгановец“. Работата, която в края на миналата година започна от улица „Инженерна“ и продължава по протежението на галериите под улица „Владислав Граматик“.  Технологията на работа включва сондиране до определена дълбочина в зависимост от терена. След като сондата достигне до рудничната галерия, в нея се нагнетяват специални бетонови смеси. Това става посредством инжектиране с професионални машини. През следващите 25 месеца същите дейности ще бъдат извършени в кварталите „Клепало“ и „Рудничар“.