Витрина, посветена на Георги Раковски подготви библиотека „Св. Минков” в Перник
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Витрина, посветена на Георги Раковски подготви библиотека „Св. Минков” в Перник

„200 години безсмъртие” – така е наречена витрината в Регионална библиотека „Св. Минков” по повод  200 годишнината от рождението на  големия български революционер Георги Стойков Раковски.
Показани са книги от Раковски, интересни статии и изследвания за живота, делото и идеите на революционера, публикувани в различни издания през годините.

Раковски е роден през април 1821 г. в Котел и е всепризнат български стратег и основоположник на националноосвободителната борба на народа, за която цел създава три отделни плана. Той посвещава живота си на добруването на българската държавност и дава съществен принос за полагане на устоите на независимата българска държава. Основоположник на организираната националнореволюционна борба за освобождаването на България, революционен демократ, писател/поет, публицист, журналист, историк и етнограф/етнолог. получава началното си образование в килийното училище в Котел, след което заминава за Карлово, а впоследствие и за Цариград, където завършва образованието си. През 40-те години на XIX век участва в част от Браилските бунтове, което го принуждава да емигрира в Марсилия, тъй като е преследван от турските власти. По това време Раковски вече знае цели 7 езика, което го превръща в един от най-ерудираните и образовани българи за времето си. След връщането си от Марсилия, Раковски е изпратен в затвора, където остава за няколко години. След излизането взима активно участие в Кримската война (1853-1856). След Кримската война Георги Раковски започва своята обиколка из Балканите. Първо се спира в Нови Сад, където започва да издава вестник “Българска дневница”. След това се установява в Одеса, където създава и първия план за освобождение на България. Неспокойната международна обстановка принуждава Раковски да се премести в Белград, където освен, че създава втория план за освобождение на България, основава и Първата българска легия (1862г.), в която взимат участие редица бъдещи революционери, сред които и самият Васил Левски. До смъртта си през 1867 година Раковски става автор и на третия план за освобождение на България, както и издател на нови вестници. Цялата тази активна дейност на Георги Раковски изиграва изключително важна роля за бъдещето на националноосвободителното движение. Освен че положил основите й, той повлиява и на редица от следващите дейци. Именно затова днес трябва да си спомним за този човек, без чието дело бъдещето на България може би щеше да е обречено на тъмнина още редица години.