Съветници от ГЕРБ искат широка информационна кампания за културните проекти

Съветници от ГЕРБ искат широка информационна кампания за културните проекти

Общинската администрация да организира и проведе широка информационна кампания, чрез която потенциалните бенефициенти на Общински фонд „Култура“ да се запознаят с критериите за подбор и финансиране на културни проекти. Това предложение отправи общинският съветник от ПП ГЕРБ Цветана Пиралкова в хода на заседанието на Комисията по образование, наука, култура и вероизповедания към ОбС-Перник. Комисията разгледа проекта за правилник за устройството и дейността на Общинския фонд „Култура“ с бюджет за 2021 г. от 500 000 лв. За тази сума със свои културни проекти ще могат да кандидатстват културни институти, читалища, неправителствени организации, индивидуални творци. Те трябва да бъдат информирани за всички детайли относно процедурата за одобрение и финансиране, каза Пиралкова. На предстоящата сесия на Общинския съвет ще бъде утвърден правилникът и ще бъдат излъчени двама представители на местния законодателен орган в Управителния съвет на фонда – общественият орган, който ще селектира и предлага за финансиране културните проекти.