Приеха план за предотвратяване на разпространението на Африканска чума по свинете
c in tidy and clean indoor housing farm, with pig mother feeding piglet

Приеха план за предотвратяване на разпространението на Африканска чума по свинете

 Министерският съвет одобри План за предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България за периода 2021 – 2023 година. Заложените в Плана мерки са продължение на пакета от дейности, прилагани през 2020 г. Те са основани на пет важни стълба: засилен граничен контрол на движението на живи животни и личен багаж на пътниците, пристигащи на територията на страната, засилени мерки за биосигурност в свиневъдните обекти, редуциране плътността на популацията от дива свиня на територията на България, организиране и провеждане на лабораторен контрол и провеждане на информационна кампания и обучения. В него са заложени и процедурите с конкретни задачи и срокове към над 10 институции.

  Целта е да се разпределят дейностите за борба с болестта между различни държавни структури. Планът описва подробно организацията за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт.

 Координираното прилагане на мерките, заложени в Плана, през 2020 г. допринесе за спад с 45% на регистрираните огнища и с 46 % по- малко засегнати животни за разлика от 2019 г.