Инфра експерт“ е новия концесионер на кариерата в „Студена“, участък „Хидрострой”1

Инфра експерт“ е новия концесионер на кариерата в „Студена“, участък „Хидрострой”1

  Софийското дружество „Инфра експерт“ АД, е новия концесионер на находище „Студена“, участък „Хидрострой 1″, от което се добиват строителни материали – доломити. Това реши Министерският съвет на заседанието си в сряда, тази седмица, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Студена“, участък „Хидрострой 1″ се намира в землищата на селата Студена, Старо село и Друган, област Перник. Концесията за него е предоставена през септември 2008 г. за срок от 25 години на „Хидрострой“ ООД, гр. Перник.  С решение на Министерския съвет от 2009 г. правата и задълженията, произтичащи от предоставената концесия, са прехвърлени изцяло на „Хидрострой-Студена“ ООД.

По информация на Днес и утре, съдружникът на Хидрострой“ ООД-Перник, който е имал ангажимента да разработва кариерата в Студена, натрупал много задължения. В това число концесионни, към НОИ и НАП. Това наложило двамата съдружници да вземат решение да  се оттеглят от концесията и да поискат тя да бъде прекратена, поради финансови затруднения. С решението на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „Инфра експерт“ АД.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

 С това решение на МС се предвижда и отправяне на предложение до новия концесионер за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция е покривала 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция, вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.