Гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради липсата на парно и топла вода

Гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради липсата на парно и топла вода

След три настойчиви препоръки на омбудсмана Диана Ковачева до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради честите аварийни прекъсвания на топлоснабдяването и влошеното качество на топлоснабдителните услуги. Това информират от пресцентъра на омбудсмана. Авариите са оставили хората без парно и топла вода в редица райони на града през най-студените месеци декември 2020 г. и януари 2021 г., за което омбудсманът e получил десетки жалби.

В писмо до медиите, от пресцентъра на омбудсмана изпратиха информация, в която се посочва:

„Вчера стана ясно, че регулаторът е задължил дружеството в Перник да компенсира потребителите си за „нарушено качество на топлоподаването за срок над 48 часа през месец декември 2020 г. и месец януари 2021 г.“

Така до 15 май 2021 г. всички клиенти с нарушено качество на топлоподаването за двата периода от 17 декември 2020 г. до  21 декември 2020 г. и от 11 януари 2021 г. до 20 януари 2021 г. ще трябва да получат компенсация (неустойка).

Според информацията, публикувана на интернет страницата на КЕВР:

  „Само за периода 11.01.2021 г. – 21.01.2021 г. с нарушено топлоподаване за различен срок са били общо 5 473 клиенти на дружеството, присъединени към общо 174 абонатни станции.

Съгласно дадените задължителни предписания, в срок до 15.05.2021 г.  всички клиенти на „Топлофикация – Перник“ АД с нарушено качество на топлоподаването за периодите от 17.12.2020 г. до  21.12.2020 г. и от 11.01.2021 г. до 20.01.2021 г. трябва да получат компенсация /неустойка/ при спазване на следните условия:

– стойността на неустойката да бъде изчислена на база недоставената в съответната абонатна станция топлинна енергия, за времето над 48 часа с влошени показатели;

– количеството на недоставената топлинна енергия да се изчисли въз основа на реалното потребление в съответната абонатна станция за месец с аналогични метеорологични условия и режим на топлоподаване;

– разпределението на недоставената в съответната абонатна станция топлинна енергия за отделните имоти да е съгласно Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, Приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването;

– стойността на неустойката да бъде отразена в съответните месечни фактури на клиентите като топлинна енергия и сума за прихващане, при действаща за периода цена.“

  На 21 декември 2020 г. омбудсманът Диана Ковачева поиска от енергийния министър Теменужка Петкова, председателя на КЕВР инж. Иван Иванов и изпълнителния директор на „Топлофикация – Перник“ АД Ясен Кацаров гражданите на Перник да получат в най-кратък срок справедливи компенсации, заради честите спирания на парното и топлата вода в града.

Поводът бяха десетки жалби до омбудсмана от битови клиенти на „Топлофикация – Перник“ за аварийни прекъсвания на топлоснабдяването и влошено качество на топлоснабдителните услуги в редица райони на града.

Оплакванията бяха за системно спиране на топлоподаването от живеещи в центъра на града, както и в кварталите „Мошино“, „Тева“, „Изток“, „Проучване“, на улиците „Струма“, „Клемент Готвалд“, „Благой Гебрев“, „Хумни дол“, „Петко Каравелов“, „Младен Стоянов“, „Миньор“, „Димова махала“, „Св. Св. Кирил и Методий“, „Отец Паисий“, „1-ви май“, „Минск“, пл. „Кракра Пернишки“ и други.

 За по-малко от ден в институцията на обществения защитник постъпиха близо 40 сигнала от недоволни граждани, които с конкретни примери са разказали за чести аварии, студени радиатори и липса на загряване на топлата вода, а в същото време те изтъкват, че сметките им са като за пълноценно снабдяване с топла вода и парно.

 На 18 януари т.г. омбудсманът изпрати втора препоръка, в рамките на един месец, отново до министъра на енергетиката Теменужка Петкова и председателя на КЕВР Иван Иванов, в която поиска да бъдат предприети своевременни действия за контрол по отношение на „Топлофикация – Перник“ АД, с цел гарантиране сигурността на снабдяването с топлинна енергия на неговите битови клиенти и устойчиво изпълнение на показателите за качество на топлоснабдителните услуги.

Причината бе, че само за два дни в институцията на обществения защитник са  постъпили десетки нови жалби на граждани от Перник, които пак се жалваха от студено парно и липса на топла вода.

 След двете препоръки на омбудсмана, министър Теменужка Петкова разпореди извънредна проверка на дружеството.

 На 24 март 2021 г. омбудсманът написа ново писмо до КЕВР, в което отново настоя за становище на регулатора, касаещо изпълнението на лицензионните задължения от страна на „Топлофикация – Перник“ за качество и сигурност на топлоснабдяването, с ново настояване за справедливи компенсации на засегнатите клиенти на дружеството.

Конкретният повод за това писмо на доц. Диана Ковачева бе полученият в институцията на омбудсмана отговор от Министерството на енергетиката, в който я запознаха с резултатите от извършената извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ след двата нейни сигнала, провокирани от влошеното с дни качество на топлоснабдяването в града.

От писмото на енергийното ведомство става ясно, че от Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“ е установен определен период с отклонения от зададения график на температурата от топлопреносното дружество, което е в нарушение на Показатели за качество на топлоснабдяването, утвърдени от регулатора.