Пътят в годините на Районния младежки дом в Мошино

Пътят в годините на Районния младежки дом в Мошино

Районният младежки дом „Огнян Стоянов“ – Мошино е построен през 1985 г. Проектът е създаден от група млади архитекти доброволци с ръководител арх. Стрясков. Общинският народен съвет – Перник отпуска първата сума, а ръководството на Строително-монтажния комбинат (СМК) предоставя материали и техника за строежа, припомнят от държавен архив- Перник.
През 1990 г. Районният младежки дом – Мошино преминава към създаденото звено „Младежки дейности“ към Община Перник (което обединява Общински младежки дом, РМД и Центъра за работа с деца.), а от 2001 г. управлението му преминава на бюджетна издръжка на Кметство Перник – кв. „Изток“.
РМД – Мошино осъществява дейности за развитие на младежките потребности, интереси, способности и таланти в сферата на творчеството, изкуството, спорта и кариерното ориентиране на младите хора от кварталите „Мошино“ и „Изток“. Голяма част от неговите изяви са съвместни проекти с училища, детски градини, университети, спортни клубове, организации и институции с отношение към младежката проблематика. Инициативите на Дома са свързани с развитието на детските таланти и способности и с формиране на активно отношение у младите хора към средата, в която живеят и учат.
Младежкият дом осъществява прояви за жителите на кметството, свързани с национални, официални и традиционни местни празници и чествания – Цветница, Великден, Първи юни, Илинден – празника на кв. „Изток“, Деня на водата, Деня на Земята, Екопразник. Участва в международни фестивали, изложби, концерти. Утвърждава се и като място за срещи и изяви на творческата интелигенция.
През годините към РМД – Мошино функционират школи по класически балет и пиано, художествена гимнастика, керамика, ателие за маски, фолклорен ансамбъл „Граово; състав за буфосинхрон „Тигретата“; хип-хоп формация „DA Clique“, вокална формация „Синева“, клуб по спортни и състезателни танци „Надежда“; детска вокална група „Хвърчило“, тенис клуб и др. Организира съвместно с Кметство – кв. „Изток“ спортен турнир „За купата на кмета“ с участници от основните училища в квартала.
През 2017 г. с Решение на Общинския съвет – Перник Районният младежки дом (РМД) – Мошино е обединен с Общинския младежки дом – Перник. Дългогодишен директор на Дома е Лоренсита Цанкова.