Община Перник получи 360 000 лева от държавния бюджет за изграждане на водопровод до село Кралев дол

Община Перник получи 360 000 лева от държавния бюджет за изграждане на водопровод до село Кралев дол

Община Перник получи допълнителен трансфер по бюджета си в размер на 360 хил. лв. от републиканския бюджет. Това е решил министерският съвет на редовното си заседание в сряда. Средствата са предназначени за изграждането на довеждащ водопровод от пречиствателната станция за питейни води в кв. „Църква” до село Кралев дол.

На въпроса- кое налага изграждането на този водопровод, управителят на „В и К” Перник инж. Борислав Иванов поясни:”Село Кралев дол се водоснабдява единствено от собствени водоизточници. С разрастването на селото се оказва, че те са недостатъчни да осигурят нормалното водоснабдяване на жителите на Кралев дол. Няколко месеца в годината те са на режим, при положение, че в язовир „Студена” има достатъчно вода. Вариантът за изграждане на водопровод от пречиствателната станция за питейни води до село Кралев дол беше обсъждан още миналата година с Община Перник. Поради тежкото  финансово положение на „В и К”и невъзможността на Община Перник да помогне финансово, единственият възможен вариант бе да се търси финансиране от държавата. Радвам се, че парите са осигурени, защото така ще бъде решен генерално проблемът с водоснабдяването на Кралев дол. Надявам се Общината да организира провеждането на процедурата по избор на изпълнител в кратък период от време и да се пристъпи към изграждането на водопровода”