На 19 май се очаква да приключат ремонтните дейности по моста на външноградската магистрала, в района на ТЕЦ”Република”

На 19 май се очаква да приключат ремонтните дейности по моста на външноградската магистрала, в района на ТЕЦ”Република”

Поради големия интерес към извършвания ремонт на надлеза на външноградската магистрала, в района от ТЕЦ”Република” до гара Разпределителна, от Община Перник ни информираха, че Агенция Пътна инфраструктура – Областно пътно управление Перник е възложило строително-монтажни работи на обект: Демонтаж на компрометирани, дилатационни фуги, направа на легло за  монтаж на нови дилатационни фуги на надлез на път I-6 „Гюешево-София“ км 83+200″.

  Ремонтните дейности по съоръжението се изпълняват на два етапа, за което е  съгласуван проект за временна организация за безопасност на движението /ВОБД/.

 На 8.03.2021г. е въведена организация на движението със затваряне на лявото платно на движение и прехвърляне трафика в дясното платно, двупосочно. Работите по съоръжението са стартирани на 9.03.2021г. Демонтажните дейности са изпълнени за седем дни. Монтажа на дилатационните фуги започна на 12.03.2021г. Бетоновите работи са завършени на 24.03.2021г. Седем дни по-късно са напрегнати анкерните елементи на дилатационните части, съгласно предписанията на производителя.

 За пускане на трафик по ремонтираният участък е необходимо минимално време за набиране якост на бетона 18 дни след неговото полагане.

 Предстои да бъде въведен втори етап от съгласувания проект за ВОБД със затваряне на дясното платно на движение и прехвърляне трафика в лявото платно, двупосочно на 11.04.2021г. Стартирането на ремонтните дейности на дясното платно е предвидено за 12.04.2021г

  Съгласно изискванията на производителя за спазване на технологично предвиденото време на съответните процеси, утвърденият график за изпълнение и издадената заповед за ВОБД окончателното приключване на дейностите и пускане на движението в двете платна е предвидено за 19.05.2021 год.