Пътуваща изложба на Националния политехнически музей, гостува в Брезник

Пътуваща изложба на Националния политехнически музей, гостува в Брезник

От   7-ми април  2021 г. до 27-ми април  в Общински исторически музей- Брезник, изложбена зала „ Военен клуб”,  гостува новата пътуваща изложба на Националния политехнически музей /НПТМ/ „Техниката около нас  по времето на народната власт“. Тя се реализира в резултат от проучване на мнението на посетителите на музея и е естествено продължение на вече добре познатата и успешна мобилна експозиция „Техниката у дома през първата половина на ХХ век“.

Изложбата обогатява познанията на съвременните посетители (особено на по-младите) за ежедневния живот в България през втората половина на ХХ век – до периода на промените, започнали след 10.11.1989 г. Представените над 100 експоната дават възможност за нагледно възприемане на материалните свидетелства от този период без съдържанието да включва тълкувания или оценки, тъй като историческата дистанция във времето е все още твърде малка.

Специален акцент е поставен върху дейността на създателя на първия български персонален компютър – инж. Иван Марангозов. През 2020-та година се навършиха 95 години от неговото рождение и това е поводът да си спомним за човека, който превърна нашата страна в един от най-големите износители на компютърна и електроизчислителна техника през разглеждания период.

„ Седем изложбени банера със снимки и текст ни въвеждат в периода и информират за важни събития. Посетителите имат възможност и за пряко участие в изложбата. По-възрастните – да запишат собствените си (или тези на близките си хора) интересни лични истории в специално подготвен за целта „Споменик“, а децата и учениците да попълнят забавната „тетрадка-лексикон“, която представя живота на техните връстници във времето, когато се носят чавдарски и пионерски връзки. Първите посетители деца ще получат по една  Тетрадка- ЛЕКСИКОН, чрез която ще научат повече истории за времето, когато техните баба и дядо са били деца”, разказва директорът на музея Емилия Велинова.

Изложбата е допълнена с експонати от фонда на Общински исторически музей- Брезник.

Желаещите да разгледат експонатите, могат да посетят изложбата от понеделник до събота включително,  от 9.00 до 17.00 ч. в Общински исторически музей, изложбена зала „Военен клуб”.