Драстично е увеличен притокът на вода в язовир „Студена”

Драстично е увеличен притокът на вода в язовир „Студена”

По 8 120 литра в секунда се източват в момента от язовир „Студена” през таблените затвори, информираха от „В и К”.

„Поради драстично увеличения приток в язовир „Студена” в почивните  дни, заради валежите, притокът в язовира достигна до над 10 000 литра в секунда, което наложи да изпускаме два дни по близо 10 000 литра в секунда.  Вчера притокът във водоема беше 8120 л/сек., а разходът бе 350л/сек, което означава, че над 23 пъти повече е бил притокът в язовира от разхода. Това е при положение, че сме отбили владайският и палакарийският канал да не се вливат в язовира. Затова намалихме изпусканото водно количество от язовира. Радващото за нас е, че в момента река Струма не е толкова пълноводна, което ни позволява да изпускаме повече вода от язовира. Съгласували сме това изпускане с всички кметове по поречието на река Струма. В неделя, когото изпускахме по 10 000 литра в секунда, обходих Батановци. Там, където имахме скъсани диги, водата е под 1 метър, така че имаме възможност да изпускаме и повече, но вече намалихме изпускането от язовира, така че река Струма спокойно поема това водно количество и няма проблем от наводнения”, увери управителят на „В и К” инж. Борислав Иванов.