Ясен Кацаров: Дистанционният отчет е удобен метод за снемане на показания за потребена топлоенергия

Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“, пред Днес и утре

„Топлофикация Перник”, освен, че извършва услугата дялово разпределение на консумираната топлоенергия,  предлага и уреди за дистанционен отчет, на  конкурентни цени. По този повод разговаряхме с изпълнителния директор на дружеството Ясен Кацаров.

-Г-н Кацаров, какво налага преминаването към дистанционен отчет?

– Преминаването към дистанционен отчет е регламентирано чрез Директива на ЕС, която трябва да изпълним. Според записаното в нея, абонатите във всички страни – членки трябва да преминат към дистанционен отчет до 2027 година.

-Означава ли това, че ако уредите ни са в срок до 2029, трябва да ги подменим по-рано?

– Ако нямат функция за дистанционен отчет е задължително. „Топлофикация Перник” е не само производител на топлинна енергия, но е и топлинен счетоводител.  Ние от доста време монтираме на нашите абонати единствено уреди за дистанционен отчет, така че за нашите клиенти, това няма да е проблем. Искам да уточня, че не става въпрос за подмяна само на уредите, отчитащи потреблението на топлинна енергия, става въпрос за смяна и на водомерите.

– Посочете едно предимство на дистанционния отчет пред обикновените уреди.

– Мога да посоча много повече предимства. Безспорно във времена, когато трябва да спазваме социална дистанция и да намалим контактите помежду си, дистанционният отчет е отличен за спазване на наложените мерки.  Не мога да не спомена, че дистанционният отчет гарантира изготвянето на 100% реални фактури. Освен това, отпадат изравнителни сметки, а и напълно се елиминират факторът „човешка грешка“, както и възможността за кражби на топлинна енергия. Дистанционният отчет е съвременен, модерен и удобен метод за снемане на показания за употребената топлинна енергия.

– Разбрахме, че и „Топлофикация Перник” като топлинен счетоводител предлага закупуване на модерните уреди. Какво повече предлагате на клиентите? Защо да изберат Вас?

– „Топлофикация Перник” предлага дистанционни уреди на конкурентни цени. Освен това с цел ненатоварване на бюджета на нашите клиенти, сме въвели разсрочено плащане на уредите за срок от 24 месеца.

– Какво е оскъпяването при изплащане?

– В интерес на клиентите, за да ги мотивираме да изпълнят нормата на закона за подмяна на уредите с такива, които имат възможност за дистанционен отчет, ние ги предлагаме без оскъпяване.

– А кой заплаща монтажа на уредите?

– „Топлофикация Перник” предлага безплатен монтаж за клиентите си. Постарахме се да предлагаме конкурентни цени на всички услуги, свързани с топлинно счетоводство. Световната практика е показала, че за клиентите е много по-удобно, когато топлинният счетоводител и доставчикът са един и същ. Погледнете при тока как е. Там също има доставка на услуга, която се отчита от инкасаторите на същия доставчик. Това обаче е дълга тема. Държа да отбележа, че съгласно действащата нормативна уредба, регулираща търговията с топлинна енергия,  всеки клиент може сам да прецени дали е по-удобно доставчикът на топлина да е и неговия топлинен счетоводител.