Възпитаници на ПГИ-Перник с призови места в Националното състезание за икономисти на английски език

Възпитаници на ПГИ-Перник с призови места в Националното състезание за икономисти на английски език

В края на миналата седмица се проведе трети кръг на Националното състезание за икономисти на английски език, съобщават от Професионалната гимназия по икономика в Перник. Целта на състезанието е да даде възможност на учениците да развият своите предприемачески умения и комуникативните си способности на английски език. В него взеха участие 28 ученици от цялата страна. Учениците бяха разделени на 7 отбора. Всеки отбор имаше за задача да развие бизнес идея като я съобрази с определен район от България.

Каролина Стоянова от 11г клас спечели първo място отборно с бизнес идеята “The Ahead Team” – customer service in the field of e-commerce”. Разработеният  от нейния отбор проект е насочен към  клиентското обслужване в сферата на електронната търговия. Проектът беше високо оценен като иновативен и отговарящ на бързо променящата се обстановка в условията на пандемията от Covid-19.

Стилян Йорданов от 11б клас спечели второ място отборно с бизнес идеята „Cherry&Co®“- производство на мармалад от череши с район на реализация – Кюстендил. Проектът беше отличен за иновативната технология и екологосъобразния метод на производство. Също така беше подчертана способността за визуализация и представяне на бизнес идеята от страна на участниците в отбора.

Доц. Тамара Тодорова от Американският университет в Благоевград изказа специална благодарност към всички учители- ръководители на състезателите, за изключително добрата им подготовка по икономика на английски език. Подчерта, че чуждоезиковото обучение по професията е от изключителна важност за реализацията на младите хора в условията на глобализация.