Близо 44% е избирателната активност в област Перник към 17 часа
Cropped image of businessman inserting ballot in box on desk against black background

Близо 44% е избирателната активност в област Перник към 17 часа

Чувствително се увеличи избирателната активност в пернишка област в ранния следобед. По информация от областната администрация, към 17.00 ч избирателната активност се е увеличила значително, в сравнение с тази към 12.00ч. Най-висока е избирателната активност в община Ковачевци- 55%. Следват общините:Земен- 54%, Трън- 51.8%, Брезник- 44.86%, Радомир- 45.93% и Перник- 42.75%. В областта към 17.00ч. 47 881 гласоподаватели, което представлява 43.9% от имащите право на глас.