Привеждат универсалната пощенска услуга в съответствие с промени в Закона за пощенските услуги

Привеждат универсалната пощенска услуга в съответствие с промени в Закона за пощенските услуги

Наредбата за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга, както и методиката за определяне достъпността на нейната цена, се привеждат в съответствие с промените в Закона за пощенските услуги, както и с резолюция на Всемирния пощенски съюз.

При предоставянето на универсална пощенска услуга се гарантира равнопоставеност на потребителите и публичност на цените. Механизмите целят ориентиране на цените според разходите и осигуряване на разумна печалба за пощенския оператор.