Обсъждат проекти за озеленяване на терените, засегнати при градежа на аварийния водопровод

Обсъждат проекти за озеленяване на терените, засегнати при градежа на аварийния водопровод

Два проекта са предложени във връзка с озеленяването на площите, засегнати от изграждането на аварийния водопровод и помпената станция в Перник.

На 9-ти април от 10 часа, в зала „Ерма“, намираща се в сградата на Областна администрация – Перник, ще бъде проведено обществено обсъждане, за да бъде решено коя от двете разработки е по-подходяща. Проектите са на разположение за преглед в Центъра за административно обслужване на Областна администрация-Перник, находящ се на партера в административната сграда в гр. Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ № 1Б всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа., съобщават от институцията.