Община Трън организира публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие

Община Трън организира публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие

Община Трън организира публично обсъждане на изготвения проект  на План за интегрирано развитие на Общината за периода 2021-2027 г. То е свързано с процеса по изработване и съгласуване на Плана за интегрирано развитие на пограничната община, за периода 2021- 2027г. и е в съответствие с Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие. Това информираха от общинската администрация в Трън.

„Проектът наПлана беше предоставен за информация на жителите на областта още в края на миналата година. Целта ни беше както жителите на общината, така и бизнеса и неправителствените организации да се запознаят с него, за да дадат своите предложения за бъдещото развитие на нашата община. Надявам се да постъпят повече предложения, които да обсъдим и на тази база да доразвием Планът за развитието на нашата община до 2027 г.”, заяви кметът на Трън Цветислава Цветкова.

Тя поясни, че поради въведените противоепидемични мерки общественото обсъждане на  ще се проведе НЕПРИСЪСТВЕНО, чрез изпратени предложения и коментари.   Всички заинтересовани лица могат да направят предложения и да изразят своите коментари, мнения и становища по предложения проект на План за интегрирано развитие на Общината в срок до 17:00 часа на 29.04.2021 г., на имейл: obshtina_tran@mail.bg, в свободна форма.