Инж. Кремен Георгиев, председател на АТДБ: Енергийният преход в България ще се осъществи чрез иновации

Инж. Кремен Георгиев, председател на АТДБ: Енергийният преход в България ще се осъществи чрез иновации

„Въглищната индустрия има стратегическо значение за икономиката на България. Тя е важен фактор за икономическа стабилност и енергийна независимост.“ Това заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ). По думите му в основата на Европейския Зелен пакт е преходът към нисковъглеродното производство. Според него решението за постигането на целите за зелена трансформация на въглищните централи не се крие в това те просто да бъдат ликвидирани, защото ТЕЦ-овете представляват гръбнака на енергийната независимост на страната. „Смятам, че можем да запазим работещи нашите централи, но за тази цел те трябва да бъдат модернизирани и да се заместят въглищата с по-екологични горива.“, обясни инж. Георгиев и добави: „Енергийният преход няма да бъде лесен за нас, защото въглищата са единственото гориво, което страната произвежда на местно ниво. В България над 40% от общото производство на електроенергия е от изкопаеми горива и този дял достига дори 60% в някои периоди през зимата. Зелената трансформация  у нас трябва да се случи плавно, за да се избегнат негативните последствия. При най-лошия сценарий – с рухване на енергийния сектор ще последва затваряне на малки, а след това и големите индустриални предприятия. Това на свой ред означава закриване на стотици хиляди работни места и крах на икономиката ни“, подчерта  инж. Георгиев.

На въпроса дали е възможно въглищните мощности да бъдат заменени с други енергийни източници и по-специално с възобновяеми, инж. Кремен Георгиев обясни, че на теория е възможно. „Поне на този етап смятам, че възобновяемата енергия все още не може да гарантира сигурността на доставките и стабилността на мрежата, необходими в България“, заяви инж. Георгиев. По думите му природният газ обаче ще изиграе важна роля. Той отново посочи, че енергийният сектор на страната е важен източник на икономически растеж и внезапното затваряне на въглищните централи ще има много сериозни последици за местната заетост и жизнения стандарт.

Председателят на АТДБ обясни, че Югозападният въглищен регион и Стара Загора ще бъдат най-засегнати от прехода в България. „От решаващо значение за тези два региона е създаването на нови възможности за икономическо развитие и заетост. Само така ще се гарантира на жителите на Перник, Кюстендил, Бобов дол и Стара Загора, че няма да бъдат изоставени“, заяви инж. Георгиев. Според него, европейските фондове и програми ще улеснят икономическия преход на въглищните региони. „Тези средства ще бъдат вложени в преквалификация на работната сила, за разкриване на нови работни места и за създаване на нови предприятия и бизнес възможности в двата въглищни региона. Смятам, че благоприятният икономически климат е възможност за развитие на сектор „Енергетика“ и икономиката ни като цяло“, подчерта инж. Кремен Георгиев и допълни, че за да привлечем инвеститори, страната ни трябва да им осигури предвидима икономическа среда и върховенство на закона.

„В последните години се работи за ускореното развитие на енергийния сектор в България. Прилагат се иновационни решения, които отговарят на нуждите на клиентите от достъпна и сигурна нисковъглеродна енергия. Топлофикациите, работещи на въглища, започнаха своята зелена трансформация с преминаването на работа на природен газ“, поясни инж. Кремен Георгиев. Според него процесът на модернизиране ще подобри икономиката на страната ни. „Като председател на Асоциацията на топлофикационните дружества мога да уверя всички, че за нас енергетиката е кауза, защото от нея зависи енергийната независимост на страната ни и осигуряването на голяма част от работните места. Всички заедно търсим най-добрите решения за енергийния преход на България. Вярвам, че ще извървим успешно трудния път към по-доброто бъдеще на българската енергетика“, увери още инж. Кремен Георгиев.