„Топлофикация Перник“:  С уредите за дистанционно отчитане клиентите ни могат да следят непрекъснато консумацията на топлинната енергия

„Топлофикация Перник“: С уредите за дистанционно отчитане клиентите ни могат да следят непрекъснато консумацията на топлинната енергия

„От следващата година се очаква да започне масовата подмяна на уредите за дялово разпределение. Съветваме клиентите си да проведат общи събрания на входовете, за да се вземе решение с какъв вид ще бъдат подменени старите уреди. Според изчисления на експерти средно между 160-170 лева на апартамент ще струва подмяната на всички уреди, в това число и водомера“, това информираха от „Топлофикация Перник”.

До 2027 уредите за дялово разпределение на топлинна енергия трябва да бъдат подменени с дистанционни. Това гласят одобрените на второ четене изменения в Закона за енергийната ефективност, с които се транспонират разпоредбите на приетата през 2018 Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския съюз.

Разпоредбите на закона задължават нa крайните ползватели да се осигурява информация за фактурирането поне веднъж на тримесечие при поискване или когато са предпочели да получават електронни фактури. В останалите случаи – два пъти годишно.

От “Топлофикация Перник“ призовават своите абонати да не чакат крайния срок, а да извършат подмяната на уредите, позволяващи дистанционен отчет.

 „Предимствата на по-модерните уреди са, че пестят време и неудобството на клиентите да осигуряват достъп за отчет всеки месец. Освен това високо надеждната система за дистанционно отчитане намалява възможността от човешка грешка при въвеждане на данните от топломера или индивидуалния разпределител.  Дистанционните уреди позволяват изготвянето на ежемесечни фактури с реално потребление и свеждат до минимум риска за кражби на топлинна енергия“, информират от топлофикационното дружество. Оттам изтъкват още едно предимство – уредите с дистанционно отчитане са без вредно облъчване. „Уредите с дистанционен отчет са бъдещето при изготвяне на сметките за парно. Благодарение на тях клиентите ни могат да следят непрекъснато консумацията“, допълват от  „Топлофикация Перник“.

От дружеството напомнят, че ако абонатите им не подменят уредите с изтекъл срок с нови, първата година сметките им за парно ще бъдат определяни на база на миналогодишните показания, а през втората година ще им се начисляват сметки на пълна мощност на радиаторите, които ползват.