По около 5 кубика вода в секунда се изпускат от язовир „Студена”, а притокът е над 6000 литра

По около 5 кубика вода в секунда се изпускат от язовир „Студена”, а притокът е над 6000 литра

Над 6000 литра в секунда е днес притокът на вода в язовир „Студена”, при разход от 500 л/с, а обемът на язовира е 20 984 200 куб.м. Поради затоплянето на времето, започва активно снеготопене, което увеличава значително притокът на вода към язовира. „По тази причина и с цел да осигурим достатъчно свободен обем, ние в момента контролирано изпускаме вода от язовир „Студена” по 4 800 куб.м/с.  Няма да изпускаме по-голямо водно количество от язовира, за да не се вдигне много нивото на река Струма, тъй като все още не са възстановени дигите в радомирско. Най-проблемните точки за сега са в района на село Прибой.  Разговаряхме с Община Перник, която започна почистването на коритото на река Струма. От там ни увериха, че за сега няма проблем при изпускането на това водно количество и то не пречи на работата по почистването. Добре е, че в момента няма дъждове, които да повишат нивото на другите реки, като например Конска, която ни създаде много проблеми през януари. Според експертите, в момента има сняг за около 12 млн. куб. вода във водосборната зона на язовир „Студена”. Това звучи много, тъй като имаме около 5 млн. куб.м свободен обем в язовира. Според експертите, този сняг ще се топи в продължение на месец и половина-два. Това ще рече, че средно на денонощие ще имаме по около 2 000 л/с, което ние изпускаме. Така че не би трябвало да имаме проблеми и да се стигне до залпово изпускане на вода от язовира, което води до сериозни проблеми. Наблюдаваме непрекъснато обема на язовира и сме готови да реагираме при необходимост, но мисля, че няма да се наложи да прибягваме до спешни мерки”, поясни управителят на „В и К” Перник инж. Борислав Иванов