КПКОНПИ получава допълнително 1.08 милиона лева за 2021 година за увеличаване на кадровия състав

КПКОНПИ получава допълнително 1.08 милиона лева за 2021 година за увеличаване на кадровия състав

 Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2021 г., в размер на 1,08 млн. лв., за финансиране на кадровото осигуряване на администрацията на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2021 година.

С тези средства ще се финализират действията по пълноценно кадрово осигуряване на администрацията на Комисията и създаване на териториални звена на дирекция „Противодействие на корупцията“ по седалищата на апелативните райони, както и кадровото им осигуряване. Тези приоритети са заложени в Решение на Министерския съвет № 806/2020 г. за одобряване на План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия от 30 септември 2020 г. относно върховенството на закона за 2020 година.

 Допълнителните разходи се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 година.