Бюрото по труда търси социални асистенти, строителни електротехници, медици…

Бюрото по труда търси социални асистенти, строителни електротехници, медици…

  Втора поредна седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляват, като през изминалата те бяха с 6 по-малко и станаха 152. За съжаление  намаляха и предлаганите свободни работни места за безработни висшисти с 3 и станаха 16.

През изминалата седмица продължиха да са актуални офертите за работа на 10 оператори на съоръжения в металургията за София и 40 социални асистенти за Перник.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: шивачи,   механошлосер, оператори за окачествяване на продукцията, настройчик на металообработващи машини с ЦПУ,  готвачи в заведение за бързо хранене, бармани, салонни управители, логопед, топилчици,  инженер автоматизация, инженер-механик, електроинженер, санитари,  машинист на мини челен товарач, машинист на валяк, медицинска сестра, шофьор- пласьор на стоки, шлосер-монтьори, заварчици, касиер-продавачи, лекари, фелдшери, техник-металург, склададжии, касиерки, работници в кухня, заварчици с телоподаващо, приемчик в автосервиз, чистач-хигиенист, шофьори на лекотоварен автомобил, кранист, счетоводител, оператор на грейдер, работници по поддръжка на пътища, асфалтаджии, машинни оператори кроене, машинен оператор рязане на стъкло, кофражисти, детегледач, стругар, настройчик на металообработващи машини с цифрово управление, електрозаварчици, фрезист, специалист по качество полуфабрикати и готова продукция, шлосер, сладкар, автомонтьор, рехабилитатор, геодезист, пласьори на стоки, продавачи разносна търговия, зареждач на материали полуфабрикати/за хора с ТЕЛК/, строителни електротехници.

   Анализирайки трудовия пазар в Перник, се налага изводът, че той е изключително динамичен, макар че наближава пролетта. Доказателство за това е фактът, предлаганите свободни работни места една седмица се увеличават, а на следващата намаляват. Прави впечатление, че започват да се търсят кадри за строителството, което означава, че с наближаването на пролетта, този сектор се съживява.  Сред най- търсените кадри в момента са: социални асистенти,  оператори на машини и съоръжения,  оператори за окачествяване на продукция, строителни електротехници, бармани, готвачи, инженери, медици и други

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях и такива за производството.

 И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 136 свободни места и 16 за безработни висшисти.