Със 164 са се увеличили заболелите от COVID 19 за седмица, установи РЗИ- Перник

Със 164 са се увеличили заболелите от COVID 19 за седмица, установи РЗИ- Перник

Чувствително увеличение на заболелите от заразни заболявания в региона, установи Регионалната здравна инспекция през изминалата седмица. Регистрираните болни през седмицата са 515, при 353 за предходната, което е със 162-ма болни повече.

Увеличили са се чувствително и заразените с коронавирус през този период. Констатираните заболели са  510, при 346 за предходната седмица, което е със 164  болни повече. Заболелите са от всички общини в областта.

Увеличение има и при болните от остри респираторни заболявания. През периода са установени 64, при 45 за предходната седмица

Лека са намалели  заболелите от варицела в региона. Регистрираните случаи през миналата седмица са 5, при 7 за предходната. Заболелите са от Перник,  Трън и Батановци. Засегнатите колективи са: ДГ „В.Терешкова“- Батановци и  ДГ „Райна княгиня”- Перник. Болните деца се лекуват амбулаторно от личните си лекари. От РЗИ уверяват, че за  всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През изминалата седмица са направени 55 антигенни теста за COVID – 19 и 18 бързи теста за антитела.

През този период инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 235 проверки.  От тях 57 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене. 57 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки,  въведени със заповеди на Министерството на здравеопазването. 4 от проверките са по жалби и сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения контрол от РЗИ, през изминалата седмица здравните инспектори са издали 777 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през миналата седмица РЗИ продължи с ежедневния мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 115 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.