Предизборната кампания трябва да е състезание на идеи и програми за развитието на страната, убеден е Ташко Минков

Предизборната кампания трябва да е състезание на идеи и програми за развитието на страната, убеден е Ташко Минков

Визитка

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ташко Минков е кандидат за народен представител от листата на БСП. Той е роден на 21.01. 1983 г. в София, но коренът му е от трънския край. Завършил е специалност „Икономика на транспорта” в УНСС. Трудовата му кариера започва в УНСС. В момента той продължава да работи в университета като доцент  в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката”.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 Логично е човек да си зададе въпроса – защо уважаван доцент като Ташко Минков се е захванал с политика и се кандидатира за народен представител.  „С риск да прозвучи шаблонно, но бях младеж, когато станах политически ориентиран – едва на 21 години.   Член съм на БСП от 2004 г. В момента съм председател на общинската организация на БСП в Трън и втори мандат съм общински съветник от БСП в Трън. Идеята за издигането на моята кандидатура за народен представител дойде от съпартийците ми от Трън и аз приех това като израз на доверие”, сподели Ташко Минков. Според него предизборната кампания трябва да е състезание на идеи и програми за развитието на страната в следващите поне 4 години. „Мисля, че в повечето сектори на обществения живот в България е наложително да има реформи, защото в последните години  нещата се случват стихийно. Смятам, че е необходимо да имаме национална визия за това как трябва да продължи да се развива България, кои сектори да са приоритет и съответно всеки сектор в каква насока да се развива. Свидетели сме как ежегодно във всички сектори се извършват промени и насоките, в които се развива той. Дори нормативната база да не е перфектна,  струва ми се, че е по-добре да се запази, отколкото всяка година да се променят правилата. Аз, например, допълнително се занимавам със земеделие в трънския край. Мисля, че земеделието е един от най-важните сектори за страната, с голям потенциал. В момента, обаче,  то функционира така, че дребните и средните фермери трудно оцеляват. Според мен, би трябвало да се създадат по-добри условия за развитието на малкия и среден бизнес във всички сектори на икономиката на страната. Всъщност, основната идея на БСП е за по-справедливо разпределение на дохода в обществото, което може да се постигне именно по този начин. Категоричното ми мнение е, че липсата на предвидимост в нашата страна демотивира бизнеса и създава пречки за увеличаването на инвестициите”, категоричен е Ташко Минков. Според него в България се е утвърдила порочната практика при смяната на властта, всяко правителство, което дойде, да въвежда нови политики,  нова регулация в секторите, а това влияе негативно върху развитието на бизнеса и създава несигурност за инвеститорите.

  На въпроса – в кой от секторите е наложителна спешна реформа, Ташко Минков отговори: ”Според мен е очевидно, че има нужда от реформи в здравеопазването. Пандемията показа ясно, че здравната система буксува и е наложително спешно да се реформира. Другият сектор, в който е наложителна реформа е образованието. Като човек, чиято кариера е в образованието, виждам, че е крайно необходимо то да се реформира. Общоизвестен факт е, че образованието е двигателя, локомотива, който може да изтегли и стабилизира икономиката на държавата. Според мен този сектор трябва да е водещият в страната. Наложително е образованието да се обвърже с практиката. В образованието също непрекъснато се сменят правилата – тъкмо се настроим към един модел на работа и той се променя, било то по отношение на академичния състав, на научните изследвания или по отношение на образователния процес. В този сектор също трябва да има по-голяма предвидимост. Освен това, държавата може и трябва да се намеси в посока да има обвързване на завършващите млади специалисти с конкретни работни места. В това отношение, мисля, че в платформата на БСП има много добри идеи, които биха могли да се приложат и да съдействат за успешното реализиране на младите кадри в нашата страна, а не в чужбина. Завършващите могат да се обвържат със задължителен стаж в съответните сектори. Ние инвестираме в образованието на младите хора, които според мен са доста качествени. А сега какво се получава – най-подготвените кадри бягат и се реализират и то добре, в чужбина, а нашата икономика страда от липсата на кадри.  Това е пилеене на ценен национален ресурс. Смятам, че един от начините да задържим младите специалисти в страната е да се обвърже образованието със задължителен стаж в големи компании, които имат важен дял в БВП на страната ни и потенциал за развитие. Това може да се окаже   своеобразна мотивация за младите хора. Когато те навлязат в определена сфера и видят, че имат шанс за израстване, биха останали в България. А сега завършващите висшето си образование са с нагласата, че единственият им шанс да се реализират е в чужбина”.

  Ташко Минков е общински съветник втори мандат и вече има наблюдения върху взаимоотношенията между местната и държавната власт. Според него, в общините, в които кметовете са от една и съща политическа сила с тази, която управлява страната, нещата се случват по-лесно. „Разбира се, не мога да не кажа, че има и изключения. Но определено на общините, чиито кметове са от същата политическа партия, която е на власт, проблемите се решават по-лесно, а не би трябвало да е така”, смята Минков.

  Като общински съветник в малка погранична община, в която демографският проблем е много силно изразен, Ташко Минков е на мнение, че държавата е наложително да предприеме спешни мерки спрямо малките общини, за да им помогне да се стабилизират и да се развиват. „Няма как една държава да се развива и да прогресира, когато определени региони или общини са оставени да се сриват икономически и демографски. Смятам, че държавата трябва час по-скоро да обърне сериозно внимание на малките общини, малките населени места. Например, община Трън- тя има също потенциал за развитие от гледна точка на земеделие, животновъдство, туризъм, лека промишленост, възобновяеми източници на енергия. Общините са собственици на не малко земя, в това число и община Трън. Според мен  държавата трябва да помогне в тези общини да се реализират програми за стимулиране на млади земеделски производители, млади семейства, които биха искали да се завърнат на село и да се занимават със земеделие и животновъдство. Моето мнение е, че малките общини трябва да се опитат по някакъв начин да се погрижат за пустеещите имоти. Това ще ги направи по привлекателни за младите хора  и ще способства за развитието на селското стопанство.  Държавата би могла да стимулира развитието на леката и преработвателната промишленост, създаването на кооперативи между земеделски стопани в малките и отдалечени от градовете общини. Има много варианти за стимулирането на бизнеса, ако държавата работи съвместно с общините и познава проблемите им. Има работещи решения, които са доказали ефективността си в много европейски държави. Има интерес от страна на младите хора за завръщане на село, където има много по-добри условия за отглеждането на децата, което биха могли да съчетаят с развитието на някакъв бизнес, за да си осигурят препитание. С подобряването на пътната инфраструктура, придвижването от селата към градовете вече не е проблем. Затова може и трябва на всяка цена да се намерят работещи решения в тази посока, за да не се допуска малките общини в страната да се сриват икономически и демографски”, категоричен е Минков.

   И тъй като Ташко Минков е кандидат за народен представител от пернишкия регион, то резонно възниква въпроса – с какво той би могъл да бъде полезен за региона и за община Трън. „В Общинския съвет в Трън ние като общински съветници, сме опозиция. Моето лично мнение е, че да бъдем крайни опоненти по редица проблеми, не е работеща формула. Всички имаме своите политически възгледи, резерви и опасения и това е напълно обяснимо. Но, когато човек се занимава с обществена работа, трябва да полага усилия към това да се търсят от всички заедно добрите и рационални решения, които ще са от полза за обществото. Необходимо е да се опитваме да търсим рационалните, работещите модели, не само за малките населени места, а изобщо и за страната. Винаги съм апелирал за това, след като преминат изборите и отшумят страстите, да се опитаме да определим най-важните национални приоритети и да полагаме  общи усилия за реализирането им, защото сме част от едно общество и всички сме заинтересовани държавата да се развива в по-добра посока. Според мен, по националните и местните приоритети, независимо от своите политически пристрастия, всички трябва да работим в една посока. Когато хората са те избрали, без значение дали в Общинския съвет или в Народното събрание, трябва да се стремиш да решаваш техните проблеми, а това може да стане, когато работим всички заедно, а не си вървим на инат”, убеден е Ташко Минков.