Архивът в Перник с поредица от дигитални изложби

Архивът в Перник с поредица от дигитални изложби

През 2021 г. българските държавни архиви ще отбележат своя 70 годишен юбилей, чието начало се слага с Указ 515 от 10 окт. 1951 г. на Президиума на Народното събрание за създаване на Държавен архивен фонд в България. Държавен архив – Перник ще вземе участие като част от националната инициатива на Държавна агенция „Архиви“ по отбелязване на годишнината. В началото на всеки месец ще бъдат представяни дигитални изложби от поредицата „Архивът на 10/20/30/40/50/60 години“.

Институцията в Перник, чието създаване е свързано с административно-териториалната реформа в страната от 1959 г., навърши 60 години през 2019 г.

В онлайн популяризаторската дейност на Държавен архив – Перник бяха представяхме лица и факти от региона, проследявени минното и индустриално развитие на селището, личности, свързани с национално-освободителните борби и книжовното дело, акцентира се върху фолклора, традициите, историята, политиката, индустрията, образованието, културата и спорта през призмата на съхраняваните документи.

Тази година фокусът ще бъде насочен към институцията Държавен архив – Перник, която ще бъде представена през десетилетията от нейното създаване.

„За да покажем достигнатото в момента, трябва да разкрием преодоляваните трудности по материалната база, осъществяването на първоначалните контакти с институциите и първите постъпили документи, формирането на професията и изграждането на експертен потенциал. В държавните архиви приемствеността винаги е била силна страна още от годините на изграждането им е и вероятна предпоставка за надграждане на постигнатото“, казват от Архива.

С участието в инициативата Държавен архив – Перник като част от архивната колегия ще нареди „парчетата от пъзела“ на институционалната си история, което ще направят и останалите държавни архиви в страната.