Набират кандидати за новите социални жилища в Перник

Набират кандидати за новите социални жилища в Перник

Община Перник започна процедура за набиране на желаещи, които да бъдат настанени в новите социални жилища в квартал „Тева“, съобщиха от администрацията. Освен жилищно настаняване, услугата включва и мерки за социално приобщаване на ползвателите.

Сградите, които чакат новите си обитатели,  са шестетажни, с общо 42 апартамента. Блоковете са дадени на общината с решение на Министерския съвет от 2016 година. В тях ще бъдат настанени 100 нуждаещи се перничани от уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението. Изграждането на социалните жилища е по проект „Региони в растеж” и е на стойност над 1,8 милиона лева. Критериите за настаняване в новите жилища са определени в наредба, приета с решение на местния Общински съвет. При сключването на договор за ползване на социално жилище ще бъдат заложени и минимум изисквания за посещение на училище от децата в училищна възраст, включване на безработните в различни образователно-квалификационни програми, както и програми за осигуряване на заетост. Лицата трябва да имат избран личен лекар и задължително да водят децата си на имунизации и прегледи. Специална комисия ще картотекира кандидатите. Наемът, който ще се заплаща за социалните жилища, ще бъде определен с решение на Общинския съвет. Предназначението им не бива да бъде променяно минимум пет години.