КРИБ Перник се срещна с кандидатите за народни представители от ППГЕРБ в 14 МИР

КРИБ Перник се срещна с кандидатите за народни представители от ППГЕРБ в 14 МИР

Поради обявения локдаун в страната, днес, по инициатива на КРИБ Перник, се проведе видео-конферентна среша между членове на бизнесорганизацията и кандидатите за народни представители от ППГЕРБ в 14 МИР Перник.

В срещата взеха участие водачът на листата на ППГЕРБ в Перник Кирил Ананиев, Десислава Ахладова, Емил Костадинов и други кандидати за народни представители. От страна на бизнеса участваха председателят на КРИБ Перник Георги Милев и шефове на структуроопределящи за региона фирми като: „ДЛВ – СИ”, „Топлофикация Перник”, ТЕЦ „Бобов дол”, „Въглища Перник“ ООД, „Земенея“ ЕООД, „Колхида Метал“ АД и други.

  В експозето си Кирил Ананиев подчерта, че ППГЕРБ ще продължи да отстоява водената до сега от правителството на Бойко Борисов  данъчна политика. Като финансист с много голям опит в бюджетирането, Ананиев поясни, че преобладаващото мнение сред финансистите е, че плоският данък създава условия за поощряване на желанието за работа, спестяването и инвестициите и  води до повишаване на мотивацията за плащане на дължимите данъци. В тази връзка той подчерта, че системата на плоския данък е опростена и насърчава както обикновените хора, така и бизнеса да спазва данъчните закони.

Много въпроси поставиха представителите на бизнеса от региона на кандидатите за народни представители от ППГЕРБ. На първо място беше проблемът с преминаването на РИОСВ-Перник към София миналата година, което създава редица усложнения за бизнеса от  региона. Кирил Ананиев заяви, че още щом бъде сформиран новият парламент, ще постави този въпрос на дневен ред и ще настоява РИОСВ да остане в Перник. Другият важен въпрос за бизнеса бе реализирането на водния цикъл в Перник. Становището на КРИБ Перник е, че този проект е от жизнено важно значение за областния град. Реализирането му ще способства за решаването на сериозните проблеми с водоснабдяването и канализацията на града. Не е за подцняване и фактът, че реализирането на този мащабен проект може да осигури работа и за фирми от региона, което ще бъде глътка въздух за тях в тези трудни условия за страната. На срещата беше поставен въпросът за индустриалната зона на Перник и възможностите, които тя би могла да предложи както на фирмите в региона, така и за големи национални компании. Развитието на индустриалната зона ще допринесе за разкриването на нови работни места, така че перничани да не се налага да пътуват до столицата на работа. Председателят на КРИБ Перник подчерта, че би могло държавата да разшири финансирането на санирането не само за жилища, но и за производствени сгради. Георги Милев поясни, че бизнесът влага не малко средства, за да осигури нормални условия за работа в производствените халета, които трудно се отопляват. По време на срещата стана ясно, че област Перник е била пропусната от Европейския съюз във финансирането по така наречената зелена сделка, която включва регионите, в които има топлоцентрали работещи на въглища. Със съдействието на премиера Борисов, Перник вече е включен в зелената сделка и се очаква да получи не малко средства. Другият важен въпрос, който бизнесът постави пред кандидатите за народни представители от ГЕРБ беше свързан с въвеждането на дигитализацията в регионалните институции, което ще облекчи много и хората, и бизнеса и ще им спести време и нерви.

В края на срещата всички бяха единодушни, че бъдещите народни представители трябва да се срещат по-често не само с обикновените хора, но и с бизнеса, който осигурява препитанието на голяма част от жителите на региона. ”За нас хората са най-големия капитал. Решаването на проблемите на бизнеса, помага за подобряването на условията на труд и заплащането на работещите в частния бизнес”, подчерта председателят на КРИБ Перник Георги Милев.