ЮЗДП съдейства за разчистването на обилния сняг, затрупал пътя между селата Боснек и Чуйпетлово

ЮЗДП съдейства за разчистването на обилния сняг, затрупал пътя между селата Боснек и Чуйпетлово

 Два багера на Югозападното държавно предприятие се включиха в разчистването на затрупания от снежни преспи път, който свързва селата Боснек и Чуйпетлово от южната страна на Витоша. По молба на кметския наместник  Борислав Велинов, през вчерашния ден машините и служители на двете териториални поделения – „ДЛС Витошко-Студена” и „ДГС Самоков”, бяха на терен. Те положиха много усилия и съдействаха за отстраняването на обилния сняг, достигащ на места до 1 метър и възстановиха  нормалното преминаване на моторни превозни средства.

  ЮЗДП  разполага с 13 комбинирани багер-товарача и 4 булдозера, подходящи за работа в горски условия. Техниката осигурява възможност на горските и ловни стопанства да реагират бързо при аварийни ситуации, при гасене на горски пожари и ремонт на пътища. 

ЮЗДП не за първи път се отзовава на апел на местната власт, на територията на която има структури на държавното предприятие, да окаже съдействие в трудна ситуация.