Владайският и Палакарийският канал са отклонени от язовир „Студена“

Владайският и Палакарийският канал са отклонени от язовир „Студена“

Отклонени са Владайският и Палакарийският канал от язовир „Студена“ и водите им вече не постъпват в питейния водоизточник на Перник, съобщи изпълнителният директор на „В и К“ Борислав Иванов. Мярката е предприета, за да се намали допълнителният приток към водоема. Към момента водният обем на язовира е 20 984 200 куб.м, при капацитет 25 519 100 куб.м. Отчетени са приток 1894 л/сек. и разход 471 л/сек. Продължава контролираното изпускане чрез табелни затвори, което е 1,521 куб.м/сек.

„Стремим се да задържим обема около 20 600 000 куб.м. С това количество гарантираме водата на перничани и едновременно поддържаме свободен обем. Той е необходим при евентуална висока вълна, ако има проблем с реките, да задържим изпускането в рамките на 2-3 дни, докато се успокоят.“, обясни Иванов. По думите му, в зависимост от състоянието на реките впоследствие ще се преценява дали да се изпускат по-големи количества от язовир „Студена“.