Продължава маркирането на трошките

Продължава маркирането на трошките

В края на миналата седмица служители на Общинския инспекторат маркираха 36 излезли от употреба моторни превозни средства. Чрез залепените стикери  собствениците са предупредени да ги премахнат, защото в противен случай ще бъдат санкционирани. Автомобилите, които заемат местата за паркиране, но не се използват, ще бъдат премахнати принудително, ако собствениците им не го направят доброволно в установения от закона срок.

От началото на годината са маркирани 125 автомобила на територията на града. Част от тях бяха преместени от техните собственици, а останалите бяха премахнати от общинските служители.